Pas på din psyke


I disse år er der kommet et øget fokus på det mentale helbred, og vi er blevet meget klogere, når det kommer til det med at have en sund psyke. Vi ved fra forskningen af, at krop og psyke uløseligt hænger sammen, at vi er hele mennesker, og vi kan ikke skilles af så at sige. En sund sjæl i et sundt legeme, det siger en gammel talemåde, og det er der virkelig meget sandhed i, og du bør værne om din mentale sundhed på samme måde som du værner om dit fysiske helbred. Her i den moderne tilværelse er der et stort fokus på at lykkes som menneske og individ, og vi skal præstere hele tiden i alle de forskellige sammenhænge som vi indgår i, og det ligger et stort pres på os. Vi vil jo gerne gøre det rette for alt og alle, og det slider på vores psyke. Så det er bare alfa og omega at huske, at vi kun er mennesker, og vi gør hvad vi kan, trylle kan vi ikke.